Badanie RESURS

Rsurs wózków widłowych

Resurs wózków widłowych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, nakłada na eksploatującego obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, każdorazowo przy badaniu UDT należy przedstawić obliczony resurs urządzenia. Resurs jest określeniem służącym do wyznaczenia granicznych parametrów stanu urządzenia, dotyczy on wszystkich Urządzeń Transportu Bliskiego.  

Jak obliczyć resurs?

W przypadku wózków widłowych obliczenie resursu opiera się na odtworzeniu historii pracy urządzenia na podstawie danych istniejących takich jak tabliczki znamionowe, dzienniki konserwacji, dokumentacja DTR, stan licznika motogodzin, osprzęt wykorzystany na wózku oraz na oświadczeniu właściciela dotyczącym sposobu wykorzystania urządzenia. Zawsze proponujemy też oględziny maszyny przed przygotowaniem resursu celem lepszej weryfikacji jego faktycznego zużycia. Wszystkie zebrane dane odnosimy do wytycznych w celu jak najlepszego odwzorowania stopnia zużycia urządzenia w zależności od producenta. Efektem końcowym jest przedstawienie raportu dotyczącego stopnia wykorzystania resursu dla danego urządzenia w formie pisemnej. Raport taki należy przedstawić inspektorowi podczas badania UDT. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyliczeniem resursu dla swoich maszyn zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Cechują nas konkurencyjne ceny, czasowość wykonywania usług oraz dodatkowym atutem jest darmowy dojazd do klienta.

Obowiązkowe przeglądy wózków widłowych

Gdy w przypadku danego modelu wózka widłowego nie ma wyraźnych wytycznych producenta co do terminów serwisowania, wówczas trzeba wykonywać je co:

  • 30 dni – wózki widłowe z pełnym dozorem technicznym,
  • 60 dni – wózki widłowe o ograniczonym dozorze technicznym.

Istotna jest też częstotliwość przeglądów okresowych, które w przypadku pojazdów o pełnym nadzorze muszą być wykonywane co roku. Przy wózkach widłowych o dozorze ograniczonym nie ma obowiązku wykonywania okresowych przeglądów, niezbędne jest tylko przeprowadzanie doraźnych badań raz na dwa lata.

Jak widać częstotliwość poddawania wózków widłowych przeglądom technicznym jest ściśle określona przez prawo i bezwzględnie należy się do niej stosować.