Polityka prywatności

Zasady polityki prywatności

Polityka Prywatności

 

 • Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Widl-Tech Mateusz Maliga Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: widltech@interia.pl

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Widl-Tech Mateusz Maliga przetwarza Pana/Pani dane osobowe — wyłączenie w celu realizacji zamówień w sklepie pod adresem https://www.widl-tech.pl
Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 1. W celu realizacji lub zwrotu zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– Imię i nazwisko,

– Adres zamieszkania,

– Adres email,

– Numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b).RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

 1. W celu odpowiedzi na zapytania z formularza kontaktowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

– Imię i nazwisko,

– Adres email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a). RODO, w którym osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 •  Cookies
 1. Na stronie internetowej https://www.widl-tech.pl, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a)
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

       –  zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta;

       –  wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych;

       –  stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają;

       –  utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji;

       –  tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.)

 1. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 1. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 • Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 1. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres: widltech@interia.pl
 • Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w celu realizacji naszych usług.
 1. Aby zrealizować zamówienie konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie dostarczyć złożonego zamówienia.
 • Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe współpracującym z nami firmom np. firmie kurierskiej.
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie.
 • Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe przez określony czas. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 1. Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

        – trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

        – 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;

        – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • Uprawnienia podmiotów danych

1.Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

         – dostępu do swoich danych osobowych;

         – sprostowania danych osobowych;

         – usunięcia danych osobowych;

         – ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.08.2021 r.