Serwis wind samochodowych

Serwis wind załadowczych samochodowych

Windy samochodowe to najliczniejsza grupa urządzeń wśród dźwigników. Wraz z rosnącą liczbą tych urządzeń zwiększa się zapotrzebowanie na ich sprawną i efektywną obsługę techniczną. Nasza firma oferuje przeglądy konserwacyjne burt załadowczych  oraz naprawę wind samochodowych wiodących marek na rynku. Posiadane przez nas uprawnienia dają nam możliwość pełnienia roli partnera dla waszej firmy, pomagając w wykonaniu wszelkich koniecznych formalności związanych z Urzędem Dozoru Technicznego.

Zapraszamy do skorzystania z usługi serwisu wind samochodowych. Wszystkie windy samochodowe wymagają cyklicznych przeglądów konserwacyjnych i utrzymaniowych, a także działań serwisowych, które umożliwiają utrzymanie dźwigników w możliwie najlepszym stanie technicznym.

serwis i naprawa wind samochodowych

Naprawa wind samochodowych / załadowczych

Odpowiednio przeprowadzana naprawa wind samochodowych oraz pełna opieka serwisowa pozwala ograniczyć występowanie kosztownych awarii oraz przestojów, a także zmniejszyć ryzyko pojawiania się nieszczęśliwych wypadków. Naprawa windy samochodowej przez pracowników, świadczona jest wyłącznie przez profesjonalnych i certyfikowanych serwisantów.

W ramach uzupełnienia naszych usług serwisu wind samochodowych oferujemy także możliwość wykonania każdego rodzaju badań UDT: odbiorczych, doraźnych eksploatacyjnych czy doraźnych powypadkowych i poawaryjnych. Oferujemy także usługi modernizacji dźwigników oraz kompleksowe wsparcie naszych klientów w rejestracji wind samochodowych oraz burt załadowczych w UDT. Dodatkowo świadczymy usługi wymian siłowników hydraulicznych oraz regeneracji.

Zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy możliwie szybki czas koordynacji zleceń serwisowych i naprawczych oraz wielopoziomowe wsparcie w zakresie przeglądów, badań, modernizacji oraz procesu rejestracji windy w UDT.

Świadczymy również usługę wyliczania resursu dla urządzeń transportu bliskiego.